V skladu s Programi izobraževanja strokovnih kadrov S.K.I.F. zveze Slovenije za leto 2020 so bili organizirani vsi licenčni seminarji z izpiti iz teorije in praktični izpiti za licence S.K.I.F. sodnikov zveze v sezoni 2020/2021.

Licence sodniki 2020 – 2021 – Word dokument

Mednarodni S.K.I.F. sodniki

1. Shihan Ivan ČERIČ – HANSHI 8. DAN  Licenca A – SKIF, licenca SKIEF

2. Sensei Darjan ROŠKER – RENSHI 6. DAN Licenca B – SKIF, licenca SKIEF  

3. Sensei Lovrenc KOKALJ – RENSHI 6. DAN Licenca B – SKIF, licenca SKIEF

4. Zdenko MIKLAVC 5. DAN Licenca D SKIF * pogoj lic. SKIEF , ** 

5. Anto LUČIČ 5. DAN Licenca D – SKIF * pogoj lic. SKIEF 

6. Mladen VRTARIČ 5. DAN Licenca D – SKIF * pogoj lic. SKIEF  

7. Mateja BREZNIK 4. DAN Licenca D – SKIF * pogoj lic. SKIEF

Legenda: * pogoj licenca SKIEF – 15. EP Nizozemska 2020 , SKIF seminar Tokio, ** aktivno sojenje in udeležba na strokovnih seminarjih SKIF ter ostali pogoji.

Državni S.K.I. sodniki

 1. Irina  MLINARIČ 4. DAN Licenca A

2. Marko  BUNDDERLA 3. DAN  Licenca A  

3. Polonca HULL  3. DAN  Licenca A  **

4. Aleš KAVKLER 4. DAN Licenca B *** 

5. Igor ZIDARIČ 3. DAN Licenca B    

6.  Blaž ROBIČ 2. DAN Licenca E 

7. Sašo TONEJC 4. DAN Licenca E 

8. Clarissa ROŠKER 1. DAN Licenca E

9. Timotej KOLEŽNIK 1. DAN Licenca E

Legenda: ** – aktivno sojenje in udeležba na strokovnih SKIF seminarjih doma-tujina.

Neaktivni sodniki – brez licence za sezono 2019/2020 so: ***N

1.Timotej KOKALJ 2. DAN Licenca B – 2018/2019 *** N

2.Denis VOLMAJER 2. DAN Licenca E – 2018/2019 *** N

3.Stefan BABIĆ 1. DAN Licenca E – 2018/2019 *** N

Omenjeni neaktivni sodniki (***N) in ostali sodniki v letu 2019 niso bili aktivni pri programu izobraževanj, prav tako niso opravili licence, zato jim strokovni naziv sodnika ostane z začetno E – licenco-pripravnika in s tem mirovanje brez licence za sezono leta 2019/2020. V aktivnost se lahko ponovno vključijo skozi program aktivnosti strokovnega sveta v letu 2020.

skif-shotokan-karate-do-internacional-logo-85AB08BB89-seeklogo.com
tiger-VEKTORR_SKIS_-original