Na osnovi  programa izobraževanj strokovnih kadrov SKIF zveze Slovenije za leto 2023 smo  dne 25. 11. 2023 v Mariboru na SKIF DP Tehnične discipline zaključili z praktičnimi izpiti za licence. V letu 2023 so se vsi strokovni kadri udeleževali vseh SKIF seminarjev in tekmovanj in tako dodatno krepili znanje  skozi   praktični del spoznavanja pravilnosti SKIF Karate-do šole. Glede na celotno aktivnost inštruktorjev po vseh klubih in pri aktivni udeležbi v programih SKIF zveze Slovenije so licence za S.K.I.F. inštruktorja v sezoni leta 2023/2024 opravili naslednji.

S.K.I.F. INŠTRUKTORJI ZVEZE Z LICENCO ZA SEZONO 2023/2024 SO:

A-Mednarodni S.K.I.F. inštruktor – Shihan – Glavni inštruktor S.K.I.F.zveze Slovenije in glavni inštruktor kluba – z nazivom mentor

Shihan Ivan ČERIČ 8. DAN-HANSHI S.K.I.F. licenca A      *ZKOS – Trener mentor z – Licenco

B-Državni S.K.I.F. inštruktorji – glavni inštruktorji klubov zveze:

01.
Sensei Darjan ROŠKER 7. DAN – Renshi
Licenca A * ZKOS – Trener z – Licenco
02. Sensei Lovrenc KOKALJ –  6. DAN Renshi Licenca A * ZKOS – Trener z – Licenco
03. Aleš KAVKLER 4. DAN Licenca A * ZKOS – Inštruktor

C-Državni S.K.I.F. inštruktorji po klubih zveze

01. Mladen VRTARIČ 6. DAN Licenca B * ZKOS – trener z licenco
02. Jelka ROŠKER-TRAJBAR 4. DAN Licenca B * ZKOS – trener z licenco
03. Marko BUNDERLA 3. DAN Licenca B ** ZKOS – trener z licenco
04. Sašo  TONEJC 4. DAN * ZKOS –  Inštruktor   
05. Blaž ROBIČ 3. DAN * ZKOS – Inštruktor z licenco
06. Timotej  KOLEŽNIK 2. DAN * ZKOS – Inštruktor z licenco
07. Clarissa ROŠKER 3. DAN * ZKOS – Inštruktor z licenco
08. Zdenko MIKLAVC 5. DAN Licenca C **
09. Mateja BREZNIK 5. DAN Licenca C
10. Polonca HÜLL 3. DAN Licenca C **
11. Igor ZIDARIČ               Licenca C **
12. Miroslav MARTINUZZI 3. DAN Licenca C
13. David LIPOVŠEK 1. DAN Licenca C
14. Boštjan GRAH 1. DAN Licenca C
15. Emilija M. MARTINUZZI 1. DAN Licenca E
16. Renej  FUJS 1. DAN Licenca E
17. Lea  RITUPER 1. DAN Licenca E

Posamezni, kandidati, ki so na licenčni listi v letu 2022 niso bili  dovolj aktivni v skladu s pravilniki, zato imajo v opomin ( ** ) in pogoj za aktivnost v prihodnje, kljub temu pa imajo licenco SKIF inštruktorja  za sezono leta 2023/2024.  Neaktivni inštruktorji niso na seznamu zato nimajo licence v sezoni leta 2023/2024 zato ne smejo uradno opravljati vloge inštruktorja v klubu   in vodje ekipe na tekmovanju (glej  zakon o društvih), lahko pa se ponovno aktivno vključijo v redni program leta 2024 in si tako pridobijo licenco za naslednjo  sezono.    

LEGENDA:  ( **) opomin za neaktivnost  – neaktivno treniranje v klubu,  neaktivna udeležba pri programih SKIF zveze Slovenije in  na strokovnih SKIF seminarjih doma in tujini.

OPOMBA:

  1. Ostali inštruktorji v letu 2023 niso bili aktivni v programih izobraževanj strokovnih kadrov zveze, s tem tudi niso na seznamu licenciranih za sezono leta 2023/2024. Aktivno vlogo inštruktorja v klubu pa lahko odgovorno opravljajo samo kadri z licenco zveze za sezono leta 2023/2024.

  2. V skladu z zapisnikom vsi licencirani SKIF inštruktorji   poravnajo takso za licenco v zvezi po pravilniku in prejetem računu. Po plačilu takse-licence v S.K.I.F. izkaznico prejmejo znamko potrditve licence za sezono leta 2023/2024. Licenca se po prejetem računu poravna SKIF zvezi Slovenije do 20.12.2023.

  3. V sezoni leta 2023/2024 je  licenciranih: 1 mednarodni inštruktor, 3 glavnih inštruktorjev klubov in 17 ostalih inštruktorjev  po klubih – skupaj  ima SKIF zveza Slovenije  21 strokovno usposobljenih SKIF inštruktorjev. Prav tako smo za leto 2023/2024 v okviru ZKOS opravili posebne strokovne licence in vpis v register strokovnih kadrov pri OKS – naslednji: 1 trener mentor, 3 trenerji in 5 inštruktorjev – skupaj je  9 licenciranih strokovnih delavcev v okviru ZKOS.

Vsem strokovno usposobljenim kadrom čestitamo za uspešno opravljene licence!