S.K.I.F. INŠTRUKTORJI ZVEZE Z LICENCO ZA SEZONO 2020/2021

V skladu s Programom izobraževanja strokovnih kadrov S.K.I.F. zveze Slovenije za leto 2020 so bili organizirani vsi licenčni seminarji z izpiti iz teorije in praktični izpiti za licence inštruktorjev v zvezi za sezono leta 2020/2021.

Licence inštruktorji 2020 – 2021 – Word dokument

A-Mednarodni S.K.I.F. inštruktor – Shihan – Glavni inštruktor S.K.I.F. zveze Slovenije in glavni inštruktor kluba – z nazivom mentor

Shihan Ivan ČERIČ

8.DAN – HANSHI

Mednarodna licenca A
*ZKOS – Trener mentor z – Licenco

B-Državni S.K.I.F. inštruktorji – glavni inštruktorji klubov zveze:

Sensei Darjan ROŠKER

6. DAN – RENSHI

Licenca A – RENSHI
*ZKOS – Trener

Sensei Lovrenc KOKALJ

6. DAN – RENSHI

Licenca A – RENSHI
*ZKOS – Trener

Aleš KAVKLER

4. DAN

licenca A
ZKOS – Inštruktor

C-Državni S.K.I.F. inštruktorji po klubih zveze

Mladen VRTARIČ

6. DAN

licenca B
* ZKOS – Trener z – Licenco

Anto LUČIĆ

6. DAN

licenca B

Irina MLINARIČ

4. DAN

licenca B
* ZKOS – Trener z – Licenco

Jelka ROŠKER-TRAJBAR

3. DAN

licenca B
* ZKOS – Inštruktor z – Licenco

Marko BUNDERLA

3. DAN

licenca B
* ZKOS – Inštruktor z – Licenco

Ksenija PEVEC

2. DAN

licenca B

Zdenko MIKLAVC

5. DAN

licenca C

Mateja BREZNIK

5. DAN

licenca C

Polonca HÜLL

3. DAN

licenca C

Igor ZIDARIČ

3. DAN

licenca C

Timotej KOKALJ

2. DAN

licenca C **P

Miroslav MARTINUZZI

2. DAN

licenca C
* ZKOS – Trener z – Licenco

Blaž ROBIČ

2. DAN

licenca C
* ZKOS – Inštruktor z – Licenco

Sašo TONEJC

4. DAN

licenca C
* ZKOS – Inštruktor z – Licenco

Breda HROVATIN

2. DAN

licenca D
* ZKOS – Inštruktor z – Licenco

Timotej KOLEŽNIK

1. DAN

licenca D
* ZKOS – Inštruktor z – Licenco

Clarissa ROŠKER

1. DAN

licenca D
* ZKOS – Inštruktor z – Licenco

Sani HORVAT

1. DAN

Licenca E – pripravnik – asistent ** P

Nina GRAH

1. DAN

Licenca E – pripravnik – asistent **P

Ines KNEŽEVIĆ

1. DAN

Licenca E – pripravnik – asistent **P

D-Neaktivni inštruktorji – brez licence za sezono leta 2020/2021 so: ***N

Denis VOLMAJER

2. DAN

licenca D
ZKOS – Inštruktor

Stefan BABIĆ

1. DAN

licenca D
ZKOS – Inštruktor

Petra MILIVOJEVIĆ

1. DAN

Licenca E – pripravnik – asistent

Danijel KUSIČ

3. KYU

Licenca E – pripravnik – asistent

Posamezni, kandidati, ki so na licenčni listi imajo pogojno licenco (**P) v sezoni leta 2019/2020, ker niso v celoti izpolnili vseh pogojev aktivnosti v skladu s pravilniki, v kolikor poravnajo stroške licence lahko opravljajo svojo opravljajo svojo vlogo v klubu, morajo pa biti aktivni v letu 2020.

LEGENDA: **P je pogojna licenca – aktivna udeležba na strokovnih SKIF seminarjih doma-tujina; ***N- je neaktivnost – brez licence za sezono leta 2019/2020.

OPOMBA:

1. Ostali inštruktorji in tehnične vodje ekip v letu 2019 niso bili aktivni v programih izobraževanj strokovnih kadrov zveze, s tem tudi niso na seznamu licenciranih za sezono leta 2019/2020. Vlogo inštruktorja v klubu lahko odgovorno opravljajo samo kadri z licenco za sezono leta 2019/2020.

2. V skladu z zapisnikom vsi licencirani inštruktorji in tehnične vodje ekip poravnajo takso za licenco v zvezi po pravilniku in računu. Po plačilu takse-licence v S.K.I.F. izkaznico prejmejo znamko potrditve licence za sezono leta 2019/2020. Licenca se po računu poravna SKIF zvezi Slovenije do 15.12.2019.

3. V sezoni leta 2019/2020 je licenciranih: 1 mednarodni inštruktor, 3 glavnih inštruktorjev klubov in 20 ostalih inštruktorjev in -asistentov po klubih – skupaj ima SKIF zveza Slovenije 24 strokovno usposobljenih kadrov. Prav tako smo za leto 2019/2020 v okviru ZKOS opravili posebne strokovne licence in vpis v register strokovnih kadrov pri OKS – naslednji: 1 trener mentor, 4 trenerji in 7 inštruktorjev – skupaj je 12 licenciranih strokovnih delavcev v okviru ZKOS.

Vsem strokovno usposobljenim kadrom čestitamo za uspešno opravljene licence!

»OSS«

Predsednik strokovnega sveta:
Shihan Ivan ČERIČ, 8. DAN-HANSHI