V skladu s Programi izobraževanja strokovnih kadrov S.K.I.F. zveze Slovenije za leto 2018 so bili organizirani vsi licenčni seminarji z izpiti iz teorije in praktični izpiti za licence S.K.I.F. sodnikov zveze v sezoni 2018/2019.

Licence sodniki 2019-2020 – Word dokument

Mednarodni S.K.I.F. sodniki

1. Shihan Ivan ČERIČ – KYOSHI 8. DAN  Licenca A – SKIF

2. Sensei Darjan ROŠKER – RENSHI 6. DAN Licenca C – SKIF  

3. Sensei Lovrenc KOKALJ – RENSHI 6. DAN Licenca C – SKIF

4. Zdenko MIKLAVC 5. DAN Licenca D – SKIF *** 

5. Anto LUČIČ 5. DAN Licenca E – SKIF 

6. Mladen VRTARIČ 5. DAN Licenca E – SKIF  

7. Mateja BREZNIK 4. DAN Licenca  E – SKIF

Legenda: ***  aktivno sojenje in udeležba na strokovnih seminarjih, SKIF int. seminar Tokio, sem.Mantova SKIEF ,SP-SKIF ; **  pogoj višja DAN stopnja;   *  testi – izpiti iz teorije, praktični izpiti in ostali pogoji.

Državni S.K.I. sodniki

 1. Irina  MLINARIČ 3. DAN Licenca A

2. Polonca HULL  3. DAN  Licenca A  *** 

3. Marko  BUNDDERLA 3. DAN  Licenca A  

4. Aleš KAVKLER 4. DAN Licenca B *** 

5. Igor ZIDARIČ 3. DAN Licenca B * 

6. Timotej KOKALJ 2. DAN Licenca B ***, **, * – P   

7.  Blaž ROBIČ 2. DAN Licenca E 

8.  Denis VOLMAJER  1. DAN Licenca E  

9.  Stefan  BABIĆ 1. DAN Licenca E

10. Sašo TONEJC 3. DAN Licenca E 

11. Clarissa ROŠKER 1. DAN Licenca E – pripravnik – Boč 16.09.2018

12. Timotej KOLEŽNIK 1. DAN Licenca E – pripravnik – Boč 16.09.2018 

Legenda: ***  – aktivno sojenje in udeležba na strokovnih SKIF seminarjih doma-tujina;  **  pogoj višja DAN stopnja ; *   testi –  izpiti iz teorije , praktični izpiti in ostali pogoji – P je pogojna licenca.

skif-shotokan-karate-do-internacional-logo-85AB08BB89-seeklogo.com
tiger-VEKTORR_SKIS_-original