Mednarodni S.K.I.F. sodniki

01. Shihan Ivan ČERIČ – HANSHI 8. DAN Licenca A – SKIF, licenca SKIEF
02. Sensei Darjan ROŠKER – RENSHI 6. DAN Licenca B – SKIF, licenca SKIEF
03. Sensei Lovrenc KOKALJ – RENSHI 6. DAN Licenca B – SKIF, licenca SKIEF
04. Zdenko MIKLAVC 5. DAN Licenca D SKIF * pogoj lic. SKIEF , **
05. Mladen VRTARIČ 6. DAN Licenca D – SKIF * pogoj lic. SKIEF
06. Mateja BREZNIK 5. DAN Licenca D – SKIF * pogoj lic. SKIEF

Državni S.K.I. sodniki

01. Irina  MLINARIČ 4. DAN Licenca A
02. Marko  BUNDERLA 3. DAN Licenca A
03. Polonca HULL  3. DAN Licenca A  **
04. Aleš KAVKLER 4. DAN Licenca B *** 
05. Igor ZIDARIČ 3. DAN Licenca B
06. Blaž ROBIČ 3. DAN Licenca E 
07. Sašo TONEJC 4. DAN  Licenca E 
08. Clarissa ROŠKER 2. DAN Licenca E 
09. Timotej KOLEŽNIK 2. DAN Licenca E