S.K.I.F. INŠTRUKTORJI ZVEZE Z LICENCO ZA SEZONO 2018/2019

V skladu s Programom izobraževanja strokovnih kadrov S.K.I.F.  zveze Slovenije za leto 2018 so bili organizirani vsi licenčni seminarji z izpiti iz teorije in praktični izpiti za licence inštruktorjev v zvezi za sezono leta 2018/2019.

Licence inštruktorji 2018-2019 – Word dokument

A-Mednarodni S.K.I.F. inštruktor – Shihan – Glavni inštruktor S.K.I.F. zveze Slovenije

Shihan Ivan ČERIČ

8.DAN – KYOSHI

Mednarodna licenca A
ZKOS – Trener mentor

B-Državni S.K.I.F. inštruktorji – glavni inštruktorji klubov zveze:

Sensei Darjan ROŠKER

6. DAN – RENSHI

Licenca A – RENSHI
ZKOS – Trener

Sensei Lovrenc KOKALJ

6. DAN – RENSHI

Licenca A – RENSHI
ZKOS – Trener

Aleš KAVKLER

4. DAN

licenca A
ZKOS – Inštruktor

C-Državni S.K.I.F. inštruktorji po klubih zveze

Mladen VRTARIČ

5. DAN

licenca B

Anto LUČIĆ

5. DAN

licenca B

Irina MLINARIČ

3. DAN

licenca B
ZKOS – Trener

Jelka ROŠKER-TRAJBAR

3. DAN

licenca B
ZKOS – Inštruktor

Ksenija PEVEC

2. DAN

licenca B *

Marko BUNDERLA

3. DAN

licenca B *

Zdenko MIKLAVC

5. DAN

licenca C

Mateja BREZNIK

4. DAN

licenca C

Polonca HÜLL

3. DAN

licenca C

Timotej KOKALJ

2. DAN

licenca C ***, -*P

Igor ZIDARIČ

2. DAN

licenca C *

Miroslav MARTINUZZI

1. DAN

licenca C
ZKOS – Trener

Blaž ROBIČ

1. DAN

licenca D
ZKOS – Inštruktor

Denis VOLMAJER

1. DAN

licenca D
ZKOS – Inštruktor

Stefan BABIĆ

1. DAN

licenca D
ZKOS – Inštruktor

Sašo TONEJC

3. DAN

licenca E – pripravnik-asistent

Breda HROVATIN

1. DAN

licenca E *, -*P
ZKOS – Inštruktor

Petra MILIVOJEVIĆ

1. DAN

licenca E – pripravnik-asistent * P

Sani HORVAT

1. DAN

licenca E pripravnik-asistent * P

Nina GRAH

1. DAN

licenca E pripravnik-asistent * P

Timotej KOLEŽNIK

1. DAN

licenca E pripravnik-asistent –
Boč 16.09.2018

Clarissa ROŠKER

1. DAN

licenca E pripravnik-asistent –
Boč 16.09.2018

Ines KNEŽEVIĆ

1. KYU

licenca E pripravnik-asistent –
Boč 16.09.2018 *P

Danijel KUSIČ

3. KYU

licenca E pripravnik-asistent –
Boč 16.09.2018 *P

Posamezni, kandidati, ki so na licenčni listi imajo pogojno licenco v sezoni leta 2018/2019, ker niso v celoti izpolnili vseh pogojev aktivnosti v skladu s pravilniki zato  morajo  biti aktivni v letu 2019.

LEGENDA:  *** – aktivna udeležba na strokovnih SKIF seminarjih doma-tujina; ** – pogoj višja DAN stopnja; *-  testi – izpiti iz teorije, praktični izpiti in ostali pogoji. P je pogojna licenca.

OPOMBA:

Ostali inštruktorji in tehnične vodje ekip v letu 2018 niso bili aktivni v programih izobraževanj strokovnih kadrov zveze, s tem tudi niso na seznamu licenciranih za sezono leta 2018/2019. Vlogo inštruktorja v klubu lahko odgovorno opravljajo samo kadri z licenco za sezono leta 2018/2019.

V skladu z zapisnikom vsi licencirani inštruktorji in tehnične vodje ekip poravnajo takso za licenco v zvezi po pravilniku in računu. Po plačilu takse-licence v S.K.I.F. izkaznico prejmejo znamko potrditve licence za sezono leta 2018/2019. Licenca se po računu poravna SKIF zvezi Slovenije do 15.12.2018.

V sezoni leta 2018/2019 je  licenciranih: 1 mednarodni inštruktor, 3 glavnih inštruktorjev klubov in 24 ostalih inštruktorjev in -asistentov po klubih – skupaj  ima SKIF zveza Slovenije  28 strokovno usposobljenih kadrov. Prav tako smo za leto 2018/2019 v okviru ZKOS opravili posebne strokovne licence in vpis v register strokovnih kadrov pri OKS – naslednji: 1 trener mentor, 4 trenerji in 6 inštruktorjev – skupaj 11 licenciranih strokovnih delavcev.

Vsem strokovno usposobljenim kadrom čestitamo za uspešno opravljene licence!

»OSS«

Predsednik strokovnega sveta:
Shihan Ivan ČERIČ, 8. DAN-KYOSHI